Перевод английских слов начинающихся на OA

 

o oa ob oc od oe of og oh oi ok ol om on oo op or os ot ou ov ow ox oy oz

 • OAAPS
 • oaf - дурень
 • oafish
 • oak - дуб,дубовый
 • oak-apple
 • oak-fig
 • oak-gall
 • oak-nut
 • oak-tree
 • oak-wart
 • oaken
 • oakery
 • oaklet
 • oakling
 • oaks
 • oakum - пакля
 • oakwood
 • oaky
 • oap.
 • oar - весло
 • oar: have an oar in every man's boat
 • oar: lay to one's oars
 • oar: put in one's oar
 • oar: put one's oar in
 • oarage
 • oared
 • oarer
 • oarlock
 • oars!
 • oarsman - гребец
 • oarsmanship
 • OAS
 • oasis - оазис
 • oast
 • oast house
 • oasthouse urine disease
 • oat - овес,овсяный
 • oat-flakes
 • oat: smell one's oats
 • oat: sow one's wild oats
 • oatcake
 • oaten
 • oath - клятва
 • oath of allegiance
 • oath of office
 • oath-breaker
 • oath-breaking
 • oath: a round oath
 • oath: make an oath
 • oath: on my oath!
 • oath: on oath
 • oath: put smb. on oath
 • oath: take a solemn oath
 • oath: take an oath
 • oath: under oath
 • oatmeal - овсянка
 • OAU
 • LMBomber - программа для запоминания иностранных слов

  Copyright © Perevod-Translate.ru